Markéta Wagnerová

V roce 2019 dokončil brněnskou FaVU, kde také získal cenu děkana za nejlepší diplomovou práci. Markéta W. se věnuje převážně performanci, videu a hudbě. Jeho práce je inspirována tématikou rituálů, přírody, kapitalismem a konzumerismem dnešní společnosti. V současné době Markéta W. točí filmy, které zaznamenávají jeho performance silně ovlivněné také například body artem či vídeňským akcionismem. 

Markéta bude letošním rezidentem v Kurníku, zde stručný popis plánované mise:

Mimozemské civilizace dají slepicím návod jak použít jim dostupné materiály jako ovládací segmenty vesmírné lodi a jak usměrnit toky kvantových energií pomocí elektromagnetického potenciálu drůbežího mozku k úspěšnému překonání šesté kosmické rychlosti. Kurník se stává vesmírnou lodí připravenou opustit lidstvem devastovanou planetu.

Umělec bude po dobu dvou týdnů zkoumat a studovat chování slepic při rezidenci v kurníku a konzultovat výsledky výzkumu s odborníky. Jako zástupce lidského druhu dá slepicím možnost využít chápavých končetin a elektromagnetického potenciálu vlastního mozku k úspěšnému opuštění planety Země. Z pořízeného materiálu vytvoří audiovizuální kompozici, komunikující skrze lidský a slepičí mozek s mimozemským prostorem.

Při vernisáži proběhne pokus opustit planetu za pomoci meditací řízeného rituálu spojenou s vědecko-technickou uměleckou vizí budoucnosti kurníku v mezihvězdném prostoru.

Výstavním reliktem z této akce budou záznamy mezirasové komunikace a výsledky výzkumu srozumitelné lidskému druhu v textové podobě a výsledky srozumitelné drůbeži v podobě zvukové.

Jedná se o umělecký komentář klimatického alarmismu, humanocentrismu a nadcházejícímu konci lidské rasy. Jemně nabádá k překračování hranic vlastního druhu a zlepšování vztahu s ostatními obyvateli této planety v rámci zachování života (vyjma lidského) a biodiverzity.