Bublina / Bat Cave

Bublina je digitální magazín jehož první číslo bude také společným formátem klauzur Ateliéru Video z brněnské Fakulty výtvarných umění, které se v rámci Bučení uskuteční.

Používáním fráze fuck my dedication, jako tématu prvního čísla magazínu. Spojujeme příspěvky studentů a vedoucích Ateliéru Video a i dalších hostů, kteří se ve své praxi nevyhnutelně dotýkají významů této fráze. Ta v sobě zahrnuje zpochybňování pozice umění v rámci současných mechanismů a systémů neoliberální společnosti, kontextu komerčního trhu, potenciály přesahu umění a způsoby, jak tento přesah potřebujeme také v rámci studovaní na umělecké škole v době krize.
Magazín Bublina je zamýšlen jako půlroční periodikum. Formát interaktivního pdf magazínu je koncipován jako prostor pro prezentaci, dialog a spolupráci. Byl vytvořen v reakci na studijní podmínky v důsledku koronavirové krize a zkoumá nemožnosti osobního setkávání.